Plantăm fapte bune în România!

Plantăm fapte bune în Romania” şi-a propus  implicarea societăţii civile, a publicului larg, a autorităţilor, companiilor, precum şi a mass-media în plantarea, creşterea şi protejarea pădurilor din România. Acţiunile de împădurire vor contribui la creşterea suprafeţei acoperite cu păduri din România, acest lucru fiind realizat respectând normele tehnice în domeniu (proiecte tehnice, monitorizarea până la declararea reuşitei finale). ”Harta tăierilor de păduri” va furniza informaţii despre pădurile existente, pe baza imaginilor satelitare şi implicarea civică a cetăţenilor în raportarea şi verificarea legalităţii tăierilor de păduri.

Asociaţia G.E.E.A. Grupul pentru Educaţie şi Ecologie Argeş  este organizatorul judeţean al proiectului încă de la începutul acestuia.  În luna aprilie 2011, împreună cu Direcţia Silvică Argeş, am realizat pilotul proiectului, împădurind aproximativ 1ha de teren în com. Budeasa cu puieţi de stejar roşu şi paltin.  În toamna anului 2011, G.E.E.A. a încheiat un parteneriat cu Consiliul Local Tigveni pentru împădurirea unei suprafeţe de aprox. 2 ha afectată în trecut de procesul de alunecare de teren şi cu Institutul pentru Cercetări şi Amenajări Silvice Piteşti pentru realizarea memoriului tehnic pe baza căruia se realizează plantarea. De asemenea, Direcţia Silvică Argeş asigură partea de consultanţă tehnică pentru acţiunile propriu-zise. În 5 noiembrie 2011, 7 şi 28 aprilie 2012 Grupul pentru Educaţie şi Ecologie Argeş a împădurit cele aprox. 2 ha de teren cu 9000 de puieţi de gorun şi frasin.

Pe 20 aprilie 2013, am revenit cu voluntari pentru a completa suprafaţa împădurită, înlocuind puieţii care nu s-au prins din cauza condiţiilor meteorologice. Cu această ocazie, au fost plantaţi 3000 de puieţi de gorun. De asemenea, atât în vara anului 2012 (26 iulie, cu ajutorul voluntarilor de la Penitenciarul Colibaşi), cât şi în vara anului 2013, am desfăşurat acţiuni de îngrijire a puieţilor plantaţi conform normelor silvice. La acţiunile de împădurire au participat circa 1500 de voluntari din Argeş şi Bucureşti, precum şi din numeroase companii (Provident, Dr. Oetker, Holcim-Ecovalor, Adobe, Danone, Orange, Avon, Bitdefender, Mega Image, DB Schenker, Inergy Automotive) la care s-au adăugat voluntari ai Jandarmeriei Argeş şi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Argeş. Proiectul va continua până la declararea stadiului de masiv. De asemenea, în 27 octombrie 2012, în judeţul Argeş, Grupul pentru Educaţie şi Ecologie Argeş a organizat pilotul celei de a doua componente a  „Plantăm fapte bune în România”: “Harta tăierilor de păduri”. Împreună cu autorităţile judeţene competente am efectuat pe mai multe trasee o serie de verificări ale tăierilor de păduri care  s-au constituit într-un raport înaintat mai multor instituţii publice abilitate să investigheze şi să ia măsurile aferente.